Presentacio
Projecte
Regatge
Esporgada
J:Exotics
Manteniment
Pressupost
E-Mail
Garden Art S.L.
Promociones y jardines
C/Francia, 91
07159 S'Arraco, Mallorca
Telefono: 971 673 815
Fax: 971 674 618
Movil: 607 262 929
Els sistemes de reg usats per la nostra empresa depenen sempre de tres aspectes fonamentals com són: les necessitats hídriques de les plantes a regar, la climatología del lloc (vents forts), i la qualitat de l'aigua (aigües salines, calcàrees...).
Tots els sistemes de reg montats per Garden art estàn composts per:
Sigui quin sigui el sistema de reg empleat, es control del reg es fera mitjançant els mateixos components, es a dir, un ordenador que controla la quantitat, els díes, les hores, el temps necessari de reg per cada sector diferenciat, ja que no és el mateix regar una zona de gespa que una d'arbres tropicals o palmeres, i una bateria independent que separi els diferents sectors amb els seus grifons i electrovàlvules de reg.
El sistema de reg, és a dir el que realment rega la planta podrà esser de dos tipus, aeri o subterrani, l'aeri s'utilitza en regs de zones on l'aigua sigui de bona qualitat i en sobri ja que es perd una gran quantitat d'aigua per evaporació.
El sistema que normalment aconsellam utilitzar és aquell que va per un tub de goteig subterrani, amb aquest sistema s'arriba a estalviar un 60% d'aigua, ja que d'aquesta manera no existeixen pèrdues per ni per evaporació ni per saturació, ja que l'aigua va directament a les arrels. Amb aquesta varietat de reg podem estar regant amb aigües un poc salades o depurades.


Treball realitzat amb sistema per goteig
2002 All Rigths Reserved by Garden Art
[ Presentacio ] [ Projectes ] [ Regatge ] [ Esporgada ] [ J.Exotics ]
[ Manteniment ] [ Pressupost ]

Instal.lació de canonades de goteig

Regatge per difusio