Presentacio
Projecte
Regatge
Esporgada
J:Exotics
Manteniment
Pressupost
E-Mail
Garden Art S.L.
Promociones y jardines
C/Francia, 91
07159 S'Arraco, Mallorca
Telefono: 971 673 815
Fax: 971 674 618
Movil: 607 262 929

La nostra empresa s'encarrega de disenyar totalment l'espai exterior del que vosté disposi. Una vegada realitzat el projecte a la mesura de cada client i tenint sempre molt en compte les limitacions de la climatologia i de la manca d'aigua a la nostra illa, es farà feina conjuntament amb altres professionals qualificats (electricistes, llanterners...). El més ràpid i menys molest en el desenvolupament de l'obra perquè el client gaudeixi d'un entorn agradable en un temps récord.
Seguidament li presentam algunes fotografíes del desenvolupament d'alguns projectes realitzats per l'empresa on es segueixen les fases fonamentals en la realitazació del jardí.
Com son la neteja i preparació del terreny, aportacio de terra amb molta matèria orgànica.
La realització de tota l'obra civil (camins,fonts...).
Instal.lació de serveis com són el sistema de regament automàtic i el sistema d'il.luminació
La sembra d'arbres exemplars, la sembra d'arbusts, la sembra de praderes de varietats de gespa resistentsProjecte finalitzat


A.Primers treballs.

C.Sembra de plantes i gespa

2002 All Rigths Reserved by Garden Art
[ Presentacio ] [ Projectes ] [ Regatge ] [ Esporgada ] [ J.Exotics ]
[ Manteniment ] [ Pressupost ]

1.Principi de obres civils

2.Aportació de terra

3.Sembra de plantes y gespa

B.Moviments de terra

D.Resultat final